Uzun yaşamın sırrı: Probiyotikler

Uncategorized / Perşembe 25, 2018

Vücudumuzun sağlığını beyin ve kalp kadar etkileyen bir organ da bağırsak. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda depresyon ve travma sonrası yaşanan bozuklukların giderilmesinde probiyotikli gıdalar ile beslenmek büyük rol oynuyor. Mutluluk hormonu olan serotoninin %95’ini vücudumuzdaki probiyotiklerin sağladığını söyleyen Gıda Mühendisi Nurdan Baloğlu Tuncal, probiyotiğin bilinmeyenleri ile ilgili şu bilgileri verdi: Son dönemde pek çok […]

 • 97
 • 0

Dr.Oğuz Gürsoy, Prof.Dr.Özer Kınık & İbak Gönen

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ ve OSTEOPOROZ İLİŞKİSİ Oğuz Gürsoy1, Özer Kınık1 & İbak Gönen2 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Bornova, İzmir 2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,Isparta ogursoy@yahoo.com, kinik@ziraat.ege.edu.tr Osteoporoz metabolik kemik hastalığının en sık görülen şekli olup, kemik mineral ve matriksinde dolayısıyla kemik kütlesinde azalmayla karakterizedir. Kemiklerin […]

 • 163
 • 0

Dr.Oğuz Gürsoy, Prof.Dr.Özer Kınık

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

SÜT YAĞININ ANTİKANSEROJENİK AJANLARI: SFİNGOLİPİTLER Oğuz Gürsoy & Özer Kınık Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Bornova, İzmir ogursoy@yahoo.com, kinik@ziraat.ege.edu.tr Bütün ökaryotik ve bazı prokaryotik hücrelerde ve dolayısıyla da birçok gıdada değişik miktarlarda bulunan sfingolipitler yağ benzeri bileşiklerdir. İlk olarak 1884 yılında J.L.W. Thudichum tarafından beyinde bulunan kimyasal komponentlerin tanımlanması sırasında karakterize edilmişlerdir (Vesper […]

 • 81
 • 0

Dr.Oğuz Gürsoy, Prof.Dr.Özer Kınık

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

PROBİYOTİKLER VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI Dr. Oğuz Gürsoy & Prof. Dr. Özer Kınık Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü, Bornova, İzmir ogursoy@yahoo.com, kinik@ziraat.ege.edu.tr ÖZET Yüksek serum kolesterol ve özellikle de LDL-kolesterol düzeyleri kalp-damar hastalıkları riskinin artışıyla ilişkilendirilmektedir. Spesifik intestinal bozuklukların önlenmesi ve/veya tedavisinde yararlı etkilere sahip canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanan probiyotikler mikroorganizmalar serum kolesterol seviyesini […]

 • 82
 • 0

Dr.Oğuz Gürsoy, Prof.Dr.Özer Kınık

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

MAGNEZYUM VE SAĞLIK: SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ PERSPEKTİFİ Oğuz Gürsoy, Özer Kınık Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, 35100 Bornova, İzmir ogursoy@ziraat.ege.edu.tr, kinik@ziraat.ege.edu.tr Son yıllarda magnezyumun klinik tıp, biyokimya, beslenme ve insan fizyolojisindeki önemine olan ilgi artmış ve konu ile ilgili yapılan çalışmalar hız kazanmıştır                  (Saris […]

 • 67
 • 0

Dr.Oğuz Gürsoy, Prof.Dr.Özer Kınık & Deniz Çağında

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

SÜT ÜRÜNLERİ VE AĞIZ SAĞLIĞI İLİŞKİSİ Oğuz Gürsoy1, Özer Kınık1,* & Deniz Çağında2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Bornova, İzmir Çağında Diş Kliniği, Mustafa Kemal Caddesi, 553 Sokak No:1 Kat: 3 Bornova, İzmir E-mail: kinik@ziraat.ege.edu.tr Diş çürümeleri ve diş eti hastalıkları sanayileşmekte olan ve sanayileşmemiş toplumlarda görülen en tipik ağız sağlığı hastalıklarıdır. Okul […]

 • 66
 • 0

Zafer Alpkent, Muammer Demir

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

KEFİR VE KEFİRİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Kafkasya ‘ da yaygın olarak bilinen ve yöre halkı tarafından çok eski yıllardan beri üretilip, tüketilen kefir, kefir taneleri kullanılarak laktik asit fermantasyonları sonucu elde edilen geleneksel fermente süt ürünlerimizden biridir. Kefir sütten yapıldığı için, süt içindeki yağ, laktoz, mineral maddeler ve vitaminler gibi besin maddelerinin tümünü yapısında […]

 • 114
 • 0

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

PROBİYOTİK FERMENTE BİR SÜT İÇECEĞİ: KEFİR Cem KARAGÖZLÜ ’nün Bulgaristan ‘da sunduğu Kefir – Probiotic Fermanted Milk Product. İsimli çalışmasının tercümesidir. ( 50 th Anniversary of The University of Food Technology HIFFI 15 – 17 Oct. 2003 Plovdiv – Bulgaria. Collection of Scientific Works of the HIFFI Plovdiv Vol: (L)50 Issue:2.pp: 404-409 – ISSN 0477-0250 […]

 • 82
 • 0

Prof. Dr. Hasan Yaygın

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

KEFİR VE ÖZELLİKLERİ ÖZET Kefir Kuzey Kafkasya orijinli; inek, koyun, ve keçi sütünden yapılan fermente süt içeceğidir. Bu ürün Birleşik Devletler Topluluğu ‘nda yaygın bir şekilde tüketilmektedir. 1988 yılında Rusya’da 1206 000 ton kefir üretildiği; bunun dışında Polonya, Macaristan, İsveç, Almanya ‘ da ve diğer bazı ülkelerde ticari olarak üretim yapıldığı bildirilmiştir. Kefir sütte gelişen, […]

 • 104
 • 0

Prof. Dr. Ahmet AYDIN

Uncategorized / Perşembe 18, 2018

KEFİR VE DİĞER PROBİYOTİKLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ İnsanlar kendi hücrelerinin 10 katı sayıdaki (100 trilyon) faydalı bağırsak mikrobu ile ortak bir yaşam sürdürmektedir. Faydalı bağırsak mikropları (probiyotikler) çeşitli yararlarının yanında dış ortamdan gelen zehirli maddelerin kana geçmesini engelleyen koruyucu bir bağırsak tabakası oluştururlar. Bağırsaktaki sağlıklı mikrop dengesinin, zararlı mikroplar lehine değişmesi, yani bağırsaktaki mükemmel dengenin […]

 • 277
 • 0